Humanitært sigte og donationer

Fadderskab

Søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe har tegnet fadderskab til 3 børn.

1 barn i S.O.S. børnebyen Kayonza i Rwanda, 1 barn i børnebyen Nuwara-Elia på Sri-Lanka og 1 barn i S.O.S. børnebye Jassna på Sri-Lanka.

Søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe donerer hvert år større og mindre beløb til velgørende formål i Roskilde området. Midlerne skaffes gennem kontingent, men i høj grad også ved frivilligt humanitært arbejde.

Venskabsloge i Sverige

Vi besøger vores venskabsloge, Rebeckaloge 81 Margrethe Valdemarsdotter, i Landskrona hvert 2. år, ligesom vores svenske søstre kommer på genvisit hvert 2. år.

Logens sommerhus

Søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe erhvervede i 1979 grunden i Gershøj, og opførte i sommeren 1981 MARGRETHEHUSET til brug for handicappede. I 2016 blev indvielsen for 35 år siden festligholdt. Læs evt. mere under overskriften "Margrethehuset 35 år".

Formålet med MARGRETHEHUSET var, og er fortsat, at tilbyde handicappede et fristed, hvor de kan samle kræfter i et naturskønt område ved Roskilde Fjord. 

MARGRETHEHUSET er på 93 m2 og ligger i Hornsherred. Et smukt område med mange skønne landskaber - ikke mindst Roskilde Fjord mod øst og Isefjord mod vest. 

Huset er beliggende i et fritidsområde på en 1200 m2 dejlig grund, 200 meter fra Roskilde Fjord. Alle veje i området er asfalterede. Stier er i overvejende grad med fast overflade og små stigninger, derfor egnede for kørestole. 

MARGRETHEHUSET udlånes hvert år fra 1. april til og med skolernes efterårsferie.

Lån af huset er stort set vederlagsfrit, idet der kun betales for vand, el og vandafledning. 

Huset må kun benyttes af handicappede, evt. med ledsagere, og kan således ikke udlånes til logens søstre eller til andre.