Logens 100 års stiftelsesdag fejret

Lørdag den 16. juli 2016 kl. 14.00 mødtes Logens søstre i Roskilde Domkirke. Anledningen var at markere Logens 100-års fødselsdag ved Dronning Margrethe den I. sarkofag, da vi ved stiftelsen i 1916 tog navn efter hende. Logens overmester Else Dankau holdt en kort tale og lagde en buket blomster på sarkofagen.

Efter højtideligheden i Domkirken mødtes søstrene i Logesalen i Odd Fellow Palæet i Roskilde for at overrække donationer.

Str. overmester Else Dankau bød velkommen til Roskildes borgmester Joy Mogensen og de 6 donationsmodtagere samt øvrige gæster og ikke mindst til alle Logens egne søstre.

Derefter holdt Overmesteren en tale med følgende indhold i uddrag:

At Logen står for at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem mennesker.

At Dronning Margrethe den 1. samlede Norden i Kalmarunionen og vi vil også bestræbe os på, i en positiv ånd, at samle mennesker, der kan bakke op om vor målsætning: ”Vær mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig og dine”.

Som led i vores humanitære arbejde har vi valgt at have 3 SOS børn. Et andet og vigtigt element i vores humanitære arbejde er vores sommerhus Margrethehuset i Gershøj, som hver sommer udlejes til handicappede og deres familie, og der betales kun for forbrug af el og vand. Margrethehuset har i år 35 års jubilæum og det blev fejret med kaffe og lagkage den 10. juli 2016 i huset.

Vores Loge har 5 datterloger, altså nye søsterloger i Næstved, Holbæk, Køge, Ringsted og i Roskilde.

Vore søstre er en meget trofast skare, flere har haft både 25 og 40 års jubilæum, men det er også af stor betydning at få nye søstre, der vil engagere sig, så vi fremadrettet kan holde det høje niveau, vi har på det humanitære plan. For der ligger et stort arbejde i at skaffe midlerne til vores donationer.

Efter indstilling af vore to fonde Dronning Margrethes Børnefond, Rebekkafonden samt logekassen overrækkes i dagens anledning donationer på i alt kr. 160.000,00. Alt er sket efter drøftelse blandt og godkendelse af logens søstre.

Donationsmodtagere:

Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet i København kr. 50.000,00.

Huset giver hvert år ca. 120 familier et midlertidigt hjem når et alvorligt sygt barn er indlagt, og derved kan familierelationerne bevares bedst muligt.

Julemærkehjemmet, Kildemose, Ølsted kr. 25.000,00.

Julemærkehjemmene yder en stor indsats for de mange overvægtige børn, der kommer på hjemmene. Børnene har ofte oplevet mobning og har et lavt selvværd, de bliver hjulpet til at få styrket deres selvværd. Den store ændring  i julepost har betydet en mærkbar nedgang i økonomisk støtte, og selv om mange støtter over nettet, er der brug for ekstra støtte.

Sjællands Universitetshospital Roskilde, Børneafdelingen for diabetespatienter kr. 25.000,00.

Hospitalet har stor betydning for de indlagte børn, som også er knyttet til børneafdelingen efter udskrivelsen. Donationen skal være en ekstra hjælp til familierne i forbindelse med kostvejledning, foredrag, ferieophold m.m.

Hospice Sjælland, Roskilde kr. 30.000,00.

Vi har erfaret, hvor stor betydning et Hospice har for både patient og pårørende. Det at afslutte sit liv på et sted, hvor der er rart at være burde være en menneskeret.

Frelsens Hær, Roskilde kr. 20.000,00.

Frelsens Hær er kendt for en stor arbejdsindsats for mennesker i nød, og de har ydet et meget stort arbejde for trængende borgere i vores lokalsamfund. Mange søger om Julehjælp og Frelsens Hær har behov for støtte til at efterkomme ønskerne.

Roskilde Garden, Roskilde kr. 10.000,00.

Roskilde Garden er en flot og positiv reklame for byen. Garden har klaret sig godt ved mange konkurrencer og vi er stolte. Garden er også et godt sted for byens musikalske børn og unge, hvor deres talenter kan udvikles. Mange tak for at Garden har lovet at spille ved Logens jubilæumsarrangement den 27. august 2016 ved Scandic Hotel.

Herefter gik gæster, donationsmodtagere og Logens søstre ned i selskabslokalet, hvor Logen var vært ved en forfriskning og borgmester Joy Mogensen holdt en tale for Logen.

 

I forbindelse med 100 års stiftelsesdagen bragte Kanal Hovedstaden et interview med overmester Else Dankau og fungerende eksmester Ella Stokro.

Se den 30. min. lange udsendelse via dette link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds9M_03ytfE

Festlogen den 27. august 2016

Dagen indledtes med en ceremoni med musikstykker og festtaler i logebygningen.

Bagerst fra venstre: Søster undermester Pernille Asser Pedersen, søster fungerende eksmester Ella Stokbro, søster overmester Else Dankau, søster skatmester Lis Lund Nielsen og kasserer Merete Frederiksen.

Forrest: Søster storskatmester Inge Lystager, søster storsekretær Anna-Birte Gjerløv, broder storsire Erling Stenholdt Poulsen og søster distriktsdeputeret storsire Lene-Marie Jensen.

Om aftenen samledes 153 søstre og gæster på Hotel Scandic, hvor Roskilde Garden spillede for gæsterne udenfor.

Under festmiddagen underholdt Københavns Wiener-Trio.

Efter middagen blev de afløst af James Rasmussen Trio.

Operasanger Guido Paevatalu og hans pianist Carol Conrad tryllebandt gæsterne med et meget festligt repertoire.

Derefter spillede James Rasmussen Trio op til dans med populærmusik fra Four Jacks.

En dejlig dag, som vi kan mindes med glæde.