Den 6. april 2017 havde Kulturudvalget en meget fin tur til Ronald Mc Donald Hus, hvor der blev givet en grundig rundvisning og oplysninger om huset.

 

Billedet neden for viser den glasplade, som er opsat i huset sammen med andre, der har tilgodeset huset med donationer.