Mødeplan 2. halvår 2017

September

13.                 kl. 19.30      i O. Arbejdsmøde. 

                                         Lang kjole.

                                         Logens stiftelsesdag fejres.

                                         Tildeling af 40 års HT.

                                         Gradeprøve kl. 18:00.

24.                kl. 10.00     Gradeprøve.

27.                kl. 19:30      i O. Arbejdsmøde. 

                                        Lang kjole.

                                        Besøg af Rebeckalogen nr. 81 Margrete Valdemarsdottor, Sverige       

                      kl. 20:15    Tildeling af II grad.

                                        Gradeprøve kl. 18:00.

Oktober

8.                   kl. 10:00      Gradeprøve.                                          

11.                   kl. 19.30      i O. Arbejdsmøde.

                                           Lang kjole.                   

                                           Evt. indvielse.

25.                 kl. 19:30       i O. Arbejdsmøde.

                                           Lang kjole.

                      kl. 20:15      Tildeling af 25 års HT.

                                          Gradeprøve kl. 18:00.

                                          XX Fremlæggelse af budget.

                                          Besøg af søsterloge nr. 63 Fru Inge.                     

November        

5.                   kl. 10:00     Gradeprøve.

8.                   kl. 19:30      i O. Arbejdsmøde.

                                          Lang kjole.

                                          XX Godkendelse af budget.

                      kl. 20:15      Tildeling af III grad.

                                          Gradeprøve kl. 18:00.                                              

22.                kl. 19.30       i O. Arbejdsmøde.

                                          Lang kjole.

                     kl. 20:15       Tildeling af II grad.

                                           Gradeprøve kl. 18:00.

                                           Referat fra halvårsmødet/distriktsmødet.

29.                kl. 19.30        Bankospil.

December

10.                 kl. 14:00       Julekoncert i Roskilde Domkirke.  

13.                 kl. 19:30        Julestemning.

                                            Kort kjole.

Januar 

01.                 kl. 11:00         Nytårsloge m/ ledsager.

                                             v/ Broderloge nr. 26 Kong Hroar.

                                             Kort kjole.                                        

70’er eftermiddage

September Fredag den 22.

Oktober     Fredag den 20. 

November  Fredag den 24. 

Møderne afholdes på adressen: Fælleshuset, Kornvej 2, Roskilde. 

Tidspunkt:  Kl. 14.00 - ca. kl. 16.00.