Selskabslokaler

Odd Fellow Palæet i Roskilde.
Restauratør Finn Larsen
Tlf. 21 66 92 41.